T. 0570-211600 | Joost v/d Vondellaan 49 | 7412 MN DEVENTER

Gastouderbureau

Het gastouderbureau van RC Kids staat voor kwaliteit, vertrouwd en dichtbij

Over ons

Het gastouderbureau van RC Kids is ontstaan uit de behoefte van een aantal ouders welke zeer tevreden waren over de kinderopvang bij de verschillende vestigengen van RC Kids.
Zij vroegen ons of het mogelijk was ook s’avonds en in het weekend van de opvang van RC Kids gebruik te kunnen maken.
Het was helaas niet mogelijk om aan deze behoefte te voldoen en daarom is RC Kids op zoek gegaan naar een andere mogelijkheid om aan de vraag van deze ouders te voldoen.

Door de start van het gastouderbureau willen wij naast de oorspronkelijke behoefte van de ouders ook die ouders van dienst zijn die een kinderdagverblijf niet passend vinden in hun situatie.

Daarom biedt gastouderbureau RC Kids gastouderopvang in het huis van u als vraagouder of in het huis van de gastouder. Persoonlijkheid staat bij ons centraal. Persoonlijke aandacht zorgt er namelijk voor dat uw kindje de aandacht krijgt die het verdient. Het zorgt ervoor dat uw kind zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Met iedere keer hetzelfde gezicht zorgen wij voor een vertrouwde omgeving. Een omgeving die voelt als een tweede huis en waar uw kind gewoon kind mag zijn.

Persoonlijkheid staat bij ons centraal. Persoonlijke aandacht zorgt er namelijk voor dat uw kindje de aandacht krijgt die het verdient. Het zorgt ervoor dat uw kind zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Met iedere keer hetzelfde gezicht zorgen wij voor een vertrouwde omgeving. Een omgeving die voelt als een tweede huis en waar uw kind gewoon kind mag zijn.

Kwaliteit voorop bij gastouderbureau RC Kids.
De persoonlijke aandacht wordt gecombineerd met de expertise van onze gastouders. Gastouderbureau RC Kids werkt uitsluitend met gediplomeerde gastouders die opgenomen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. Dat betekent dat onze gastouders voldoen aan geldende selectiecriteria en dat onze gastouders thuis zijn bezocht door een GGD-inspecteur. De GGD-inspecteur heeft hen beoordeeld op verschillende aspecten, waaronder scholing en pedagogische vaardigheden. Doordat Gastouderbureau RC Kids deze kwaliteit biedt, wordt de opvang (deels) vergoed door de overheid.

Gastouderbureau RC Kids wordt regelmatig gecontroleerd door de GGD waarbij gekeken wordt of het gastouderbureau nog voldoet aan de criteria om opgenomen te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang.

Hieronder vindt u de link naar de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

 

De pakketten

Gastouderbureau RC Kids biedt twee verschillende pakketten van gastouderopvang aan. Te weten opvang bij de gastouder thuis of de zogenaamde “Nanny” opvang, hierbij komt de gastouder bij u thuis de opvang verzorgen.

In beide pakketten bemiddeld RC Kids in de tot stand komen van de overeenkomt tussen de vraagouder en de gastouder en in het onderhouden van de overeenkomst. Hierdoor probeert gastouderbureau RC Kids ervoor te zorgen dat de hele periode waarin de overeenkomst van kracht is, soepel verloopt. 

Gastouderopvang

Bij de gastouderopvang brengt u uw kind bij de gastouder thuis.
RC Kids draagt er zorg voor dat de woning van de gastouder wordt gecontroleerd op geschiktheid voor het opvangen van kinderen.
Ook de gastouder wordt beoordeeld op geschiktheid en het beziten van de juiste kennis en vaardigheden om op een goede manier voor uw kind te zorgen.

RC Kids is ook berijkbaar voor eventuele ondersteuning bij vragen of onduidelijkheden die kunnen ontstaan tijdens de looptijd van de gastouder-overeenkomst.

Nanny opvang
De Nanny opvang wordt verzorgt door een gastouder in uw eigen huis.
Hiervoor is het wel van belang dat uw woning volgens de wet kinderopvang wordt geregistreedr als opvanglocatie, hier zal RC Kids zorg voor dragen. 

Ook hier beoordeeld RC Kids of de gastouder die bij u thuis zal komen over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om de zorg voor uw kinderen over te nemen. En RC Kids is ook hier berijkbaar voor eventuele ondersteuning bij vragen of onduidelijkheden.

De kosten

De kosten van de bemiddeling is afhankelijk van de vorm gastouderopvang die u wenst.
Ongeacht welke vorm gastouderopvang u kiest zullen de maandelijkse kosten uit twee delen bestaan.
Het eerste deel zijn de bemiddelingskosten van RC Kids en het tweede deel zijn de kosten die u verschuldigt bent aan de gastouder.

Bemiddelingskosten

De kosten voor de bemiddeling van RC Kids is voor de gastouderopvang bij de gastouder thuis. €40,00 per maand voor het eerste kind en €65,00 voor twee of meer kinderen.
Komt de gastouder bij u thuis dan zijn de bemiddelingskosten €2,25 per afgenomen uur, dit wordt in de uurprijs meegerekend. Er geld een bemiddelingsbedrag van €150 per maand.

Opvangkosten

U maakt zelf samen met de gastouder afspraken over de kosten van de te verlenen opvang. RC Kids geeft wel een richtlijn voor de uurprijs.

Voor de opvang bij de gastouder is dit gemiddeld € 5,40 per uur per kind.

Als u kiest voor opvang bij u thuis is onze prijsadvies afhangkelijk van het aantal kinderen dat er wordt opgevangen. De all-in uurtarieven beginnen bij € 15,50.

In ons informatieboekje vindt u een uitgebreidere uitleg over de kosten van een gastouder.

Meld je aan als gastouder bij Gastouderbureau RC Kids

Is werken met kinderen jouw passie? En stimuleer jij kinderen graag in hun ontwikkeling? Meld je dan aan als gastouder bij Gastouderbureau RC Kids. Dat kan door ons aanmeldformulier in te vullen, te bellen naar 0570-211600 of een e-mail te sturen naar info@rckids.nl. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste gastouders.

Neem ook voor meer informatie over gastouder worden vrijblijvend contact met ons op. De medewerkers van Gastouderbureau RC Kids helpen je graag verder, zodat je kunt ontdekken of gastouderschap iets voor je is!